تشخیص زمان تخمک گذاری

تخمک‌گذاری زمانی است که یک تخمک رسیده از تخمدان آزاد شده و به سمت لوله فالوپ حرکت کرده و در آنجا می‌ماند تا بارور شود. تنها در ۵ روز قبل از تخمک‌گذاری به علاوه روز تخمک‌گذاری امکان باردارشدن وجود دارد زیرا مجموع طول عمر اسپرم و طول عمر تخمک، 6 روز است. بنابراین باور قدیمی که بهترین زمان برای بارداری روز 14 دوره قاعدگی است کاملا نادرست است.

تخمک‌گذاری

تخمک‌گذاری زمانی است که یک تخمک رسیده از تخمدان آزاد شده و به سمت لوله فالوپ حرکت می‌کند و در آنجا می‌ماند تا بارور شود.

تعیین زمان تخمک‌گذاری برای پریودهای منظم

میانگین دوره قاعدگی (طول دوره قاعدگی) خود را تعیین کنید. روز اول آن، اولین روز دوره قاعدگی و روز آخر آن، روز قبل از قاعدگی بعدی شما است. با توجه به آنکه تخمک گذاری معمولا دو هفته قبل از قاعدگی بعدی اتفاق می‌افتد، اگر طول دوره قاعدگی شما 28 روز باشد تخمک گذاری حدود روز چهاردهم خواهد بود.

پنجره باروری

پنجره باروری روزهایی از دوره قاعدگی خانم‌ها است که در آنها بارداری ممکن می‌باشد. تنها در ۵ روز قبل از تخمک‌گذاری به علاوه روز تخمک‌گذاری امکان باردارشدن وجود دارد. زیرا مجموع طول عمر اسپرم و تخمک، 6روز است (عمر اسپرم 5 روز و عمر تخمک 4 ساعت است). این 6 روز «پنجره باروری» نامیده می‌شوند. بنابراین باور قدیمی که بهترین زمان برای بارداری روز 14 دوره قاعدگی است کاملا نادرست است و بهترین زمان بارداری به دوره قاعدگی فرد بستگی دارد.

2 روز قبل از تخمک‌گذاری به علاوه روز تخمک‌گذاری بارورترین روزها محسوب می‌شوند. بر مبنای طول دوره قاعدگی، بارورترین روزها تغییر می‌کند:

اگر فاصله بین پریود شدن شما 28 روز باشد بارورترین روزها برای شما روزهای دوازدهم سیزدهم و چهاردهم هستند. اگر دوره قاعدگی شما 35 روز باشد تخمک‌گذاری در روز بیست و یکم اتفاق می‌افتد و بارورترین روزها نوزدهم، بیستم و بیست و یکم هستند.
اگر یک خانم 6 روز (یا بیشتر) قبل از تخمک‌گذاری با همسر خود رابطه جنسی داشته باشد احتمال بارداری او عملا صفر است. اگر ۵ روز قبل از تخمک‌گذاری رابطه داشته باشد این احتمال برابر 10 درصد است. سایر موارد در شکل زیر نمایش داده شده است.

تعیین زمان تخمک‌گذاری برای پریودهای نامنظم

برای خانم‌هایی که زمان تخمک گذاری خود را نمی‌دانند یا پریود آنها نامنظم است توصیه می‌شود جهت بارداری هر 2 تا 3 روز یکبار رابطه جنسی داشته باشند.

علائم تخمک‌ گذاری و راه‌های تشخیص آن

دقیق‌ترین راه‌ها برای تشخیص زمان تخمک‌گذاری به شرح زیر است:

  • در زمان تخمک‌گذاری ترشحات واژن شفاف و لزج شبیه سفیده تخم مرغ است. این بهترین نشانه تخمک‌گذاری و بهترین زمان برای باردارشدن است.
  • راه دوم استفاده از کیت‌های پیش‌بینی تخمک‌گذاری است. شما باید از این وسیله چند روز قبل از تخمک‌گذاری استفاده نمایید. به همین منظور عدد 17 را از میانگین طول دوره قاعدگی خود کم کنید. از همان روز، تست تخمک‌گذاری را انجام دهید. جواب مثبت به معنای آن است که تخمک‌گذاری 24 تا 36 ساعت آینده اتفاق خواهد افتاد.
  • راه سوم استفاده از «دمای پایه بدن» است. دمای پایه بدن را هر روز قبل از برخاستن از رختخواب ثبت نمایید. برای انجام این کار باید از داروخانه دماسنج بازال خریداری نمایید. زمانی که تخمک‌گذاری اتفاق می‌افتد دمای پایه بدن نیم درجه سلسیوس افزایش می‌یابد. این عدد به شما کمک می‌کند که الگوی تخمک‌گذاری خود را تعیین نمایید. اما با توجه به آنکه در این زمان تخمک‌گذاری سپری شده است از این الگو می‌توانید برای ماه آینده بهره برید.

بیشتر بدانید:

پنج علامت باروری و آمادگی برای بارداری

اقدامات لازم قبل از بارداری

ارتباط بارداری با افزایش دفعات رابطه جنسی

بارداری در زمان پریودی

هفته اول و دوم بارداری