رابطه جنسی

در حالی که بسیاری از زوج‌ها اعتقاد دارند برای آنکه احتمال بارداری بالاتر رود انزال در مردان باید تا زمان تخمک‌گذاری به تعویق بیفتد اما این امر واقعیت ندارد. ممکن است استرس ناشی از تنظیم زمان رابطه جنسی در زمان تخمک‌گذاری، احتمال بارداری را کاهش دهد. استرس در زمان رابطه جنسی، اثر مخربی بر باردارشدن دارد.

در حالی که بسیاری از زوج‌ها اعتقاد دارند برای آنکه احتمال بارداری بالاتر رود انزال در مردان باید تا زمان تخمک گذاری به تعویق بیفتد اما این امر واقعیت ندارد. ممکن است استرس ناشی از تنظیم زمان رابطه جنسی در زمان تخمک‌گذاری، احتمال بارداری را کاهش دهد. استرس در زمان رابطه جنسی، اثر مخربی بر باردارشدن دارد.

رابطه باردارشدن با دفعات رابطه جنسی

این امر صحت ندارد که برای باردارشدن باید دفعات رابطه جنسی کم باشد. تمامی شواهد نشان می‌دهد که هر چه دفعات رابطه جنسی بیشتر باشد احتمال باردار شدن افزایش می‌بابد و با افزایش دفعات رابطه جنسی اسپرم‌های مرد سالم‌تر خواهند بود. بنابراین رابطه جنسی را تا زمان تخمک‌گذاری به تعویق نیندازید. اما مفهومش آن نیست که باید هر روز یا هر شب نزدیکی داشته باشید؛ بهترین حالت، 2 تا 3 مرتبه رابطه در هفته است.
با وجود آنکه  وقتی که دفعات ارگاسم افزایش می‌یابد تعداد اسپرم‌ها در هر بار انزال کاهش خواهد یافت اما نکته مهم آن است در زمان تخمک‌گذاری تعدادی اسپرم سالم در لوله های فالوپ زن موجود باشد.

بیشتر بدانید:

تشخیص زمان تخمک‌گذاری

پنج علامت باروری و آمادگی برای بارداری

راه‌های افزایش احتمال بارداری