تخمک گذاری در بارداری

تخمک گذاری، فعالیت بدن برای آزاد کردن تخمک در چرخه قاعدگی است. تخمک به سوی لوله فالوپ حرکت کرده و در آنجا منتظر می‌ماند تا با اسپرم ملاقات کند. اگر لقاح اتفاق بیفتد به سمت رحم رفته و در پوشش رحم لانه گزینی میکند و آنجا شروع به رشد می‌کند. اگر تخمک بارور نشود سرانجام پوشش رحم از بدن بیرون رفته که پریودی نامیده می‌شود.

تخمک گذاری، فعالیت بدن برای آزاد کردن تخمک در چرخه قاعدگی است. تخمک به سوی لوله فالوپ حرکت کرده و در آنجا منتظر می‌ماند تا با اسپرم ملاقات کند. اگر لقاح اتفاق بیفتد به سمت رحم رفته و در پوشش رحم لانه گزینی می‌کند و آنجا شروع به رشد می‌کند. اگر تخمک بارور نشود سرانجام پوشش رحم از بدن بیرون رفته که پریودی نامیده می‌شود.

آیا امکان تخمک گذاری در دوران بارداری وجود دارد؟

خیر این اتفاق غیر ممکن است. قاعدگی و بارداری دو اتفاق کاملا مجزا هستند. زنان باردار پریود نمی‌شوند و زنان در دوره پریودی باردار نمی‌شوند. تخمک گذاری و پریود حدودا ماهی یکبار اتفاق می‌افتد اما بعد از بارداری متوقف می‌شود. در این مدت بدن تخمک آزاد نمی‌کند چون باید از تخمک بارور شده مراقبت نماید. ضمنا پریودی متوقف می‌شود تا پوشش رحم محیطی مناسب برای رشد رویان فراهم نماید.

باید تاکید شود اینکه زنان باردار پریود نمی‌شوند به معنای آن نیست که در بارداری خونریزی واژینال نداشته باشند. این خونریزی علت‌های متفاوتی دارد اما مطمئنا علت آن قاعدگی نیست. ممکن است خونریزی لانه گزینی داشته باشید که با خونریزی قاعدگی فرق دارد. در خونریزی قاعدگی علاوه بر خون مواد دیگری از رحم هم وجود دارد و حدودا یک هفته طول می‌کشد. خونریزی قاعدگی در 99 درصد موارد به معنای آن است که باردار نیستید.

چه زمانی بعد از زایمان تخمک گذاری و پریودی برمی‌گردد؟

باروی بعد از زایمان احیا می‌شود اما هر یک از زنان زمانبندی خود را دار د. اولا به این بستگی دارد که از سینه شیر می‌دهید یا نه. شیردهی از سینه و هورمون‌هایی که در تولید شیر نقش دارند می‌توانند جلوی تخمک گذاری را بگیرند.

اگر از سینه شیر نمی‌دهید تخمک گذاری معمولا تا حداقل 6 هفته بعد از زایمان بر نمی‌گردند (برای اغلب زنان). نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد به طور میانگین برای زنانی که از سینه شیر نمی‌دهند تخمک گذاری در روز 74 احیا می‌شود.

زنان قبل از پریود شدنشان تخمک گذاری دارند. به همین دلیل بعضی از زنان قبل از آنکه پریود شوند باردار می‌شوند. مثلا ممکن است هنوز چند روز از بیمارستان مرخص نشده، دوباره باردار شوند!

بیشتر بدانید:

پریود در دوران بارداری، واقعا چنین چیزی ممکن است؟

بارداری در زمان پریود و قاعدگی

تشخیص زمان تخمک گذاری