تشخیص جنسیت جنین در سونوگرافی

در حدود هفته 18  تا 20 بارداری متخصص می‌تواند با استفاده از دستگاه سونوگرافی جنسیت جنین را تشخیص دهد. اما این موضوع به شدت به همکاری جنین بستگی دارد! جنین باید در پوزیشنی باشد که متخصص سونوگرافی بتواند اندام جنسی او را مشاهده نماید. وقتی که در زمان سونوگرافی پشت جنین به سمت شکم مادر باشد تشخیص جنسیت او غیر ممکن است.

در حدود هفته 18  تا 20 بارداری متخصص می‌تواند با استفاده از دستگاه سونوگرافی جنسیت جنین را تشخیص دهد. اما این موضوع به شدت به همکاری جنین بستگی دارد! جنین باید در پوزیشنی باشد که متخصص سونوگرافی بتواند اندام جنسی او را مشاهده نماید. وقتی که در زمان سونوگرافی پشت جنین به سمت شکم مادر باشد تشخیص جنسیت او غیر ممکن است.

اما حتی اگر در دستگاه سونوگرافی اندام جنسی جنین مشخص باشد ممکن است تصویر واضح نباشد. در این صورت احتمال خطا در تشخیص جنسیت جنین وجود دارد. اگر در حین غربالگری اول (سونوگرافی NT) یعنی در حدود هفته 14 بارداری جنسیت جنین حدس زده شود طبیعتا احتمال خطا بیشتر است. اما در سونوگرافی آنومالی احتمال تشخیص درست آن خیلی زیاد است.

دقت تعیین جنسیت جنین چه زمانی افزایش می‌یابد؟

هر چه که متخصص سونوگرافی با تجربه‌تر و کیفیت دستگاه سونوگرافی بالاتر باشد احتمال تشخیص صحیح بیشتر می‌شود. اما حتی بهترین سونوگراف‌ها هم نمی‌توانند جنسیت جنین را به طور تضمینی به شما بگویند. بهتر است برای خرید سیسمونی بچه حداقل تا هفته 18 بارداری صبر نمایید.

بیشتر بدانید:

تشخیص جنسیت جنین در بارداری

زمان تعیین دقیق جنسیت در بارداری

تقویم چینی تعیین جنسیت جنین چیست؟