زمان قرار دادن کودک روی شکم

برای جلوگیری از سندرم مرگ ناگهانی نوزاد متخصصان توصیه می‌کنند تا قبل از یک سالگی وقتی که بچه را برای خواب در رختخواب قرار می‌دهید او را به حالت طاقباز (به پشت) بخوابانید نه روی شکم. خطر سندروم مرگ ناگهانی نوزاد در فاصله 1 تا 4 ماهگی زیاد است و تا 12 ماهگی همچنان به عنوان یک تهدید ادامه دارد.

برای جلوگیری از سندروم مرگ ناگهانی نوزاد متخصصان توصیه می‌کنند تا قبل از یک سالگی وقتی که بچه را برای خواب در رختخواب قرار می‌دهید او را به حالت طاقباز (به پشت) بخوابانید نه روی شکم. خطر سندرم مرگ ناگهانی نوزاد در فاصله 1 تا 4 ماهگی زیاد است و تا 12 ماهگی همچنان به عنوان یک تهدید ادامه دارد.

از چند ماهگی می توانیم نوزاد را به شکم بخوابانیم؟

زمانی که نوزاد می‌توانید از حالت خوابیدن به پشت به حالت خوابیده روی شکم و برعکس درآید دیگر نگرانی نسبت به چرخیدن نوزاد به روی شکم وجود ندارد. حتما باید تا 1 سالگی مراقبت‌های لازم برای جلوگیری از سندرم مرگ ناگهانی نوزاد را انجام دهید.

مطمئن شوید تشک رختخواب او به اندازه کافی سفت بوده و روکش آن اندازه باشد. هیچ چیز اضافی در مثل بالش اضافی، پتو، اسباب بازی نباید در رختخواب او باشد. اتاق نباید زیاد گرم بوده و نباید بیش از حد لباس تن نوزاد باشد و کسی نباید کنار او سیگار بکشد.

دلیل طاقباز خواباندن نوزاد چیست؟

مهمترین دلیل برای خواباندن نوزاد به حالت طاقباز، جلوگیری از سندرم مرگ ناگهانی نوزاد است. ضمن آنکه احتمال عفونت گوش، تب و گرفتگی بینی نوزادانی که به پشت می‌خوابند ، نسبت به نوزادان دیگر کمتر است.

بعضی از والدین نگران آن هستند که وقتی بچه طاقباز می‌خوابد احتمال انسداد مجرای تنفسی او مثلا به دلیل پریدن آب دهان در گلوی او بیشتر است. مطالعات نشان می‌دهد این حالت‌ها با خوابیدن نوزاد به پشت بیشتر نمی‌شود.

بیشتر بدانید:

خواباندن کودک در کنار خود؛ خطرات و نکات ایمنی

خواب نوزاد و چهار واقعیت درباره آن