بهترین زمان برای بارداری

چه برای بارداری اقدام کرده باشید چه از روش‌های جلوگیری استفاده می‌کنید، خیلی خوب است که در مورد چرخه قاعدگی خود و پنجره باروری (زمان‌هایی که در آن امکان باردار شدن وجود دارد) اطلاعات کسب کنید.

چه برای بارداری اقدام کرده باشید چه از روش‌های جلوگیری استفاده می‌کنید، خیلی خوب است که در مورد چرخه قاعدگی خود و پنجره باروری (زمان‌هایی که در آن امکان باردار شدن وجود دارد) اطلاعات کسب کنید.

چرخه قاعدگی چگونه تعیین می‌شود؟

اول اینکه طول چرخه قاعدگی اهمیت دارد. اولین روز چرخه، همیشه اولین روز پریود است. طول چرخه قاعدگی مساوی اولین روز پریود تا اولین روز پریود بعدی است.

بهترین زمان برای بارداری افراد با پریود منظم چیست؟

حالا که طول چرخه قاعدگی را می‌دانید می‌توانید تعیین کنید چه روزی احتمالا تخمک گذاری خواهید داشت. اگر پریود شما منظم و طول آن حدود 28 روز باشد، در این صورت باید انتظار تخمک گذاری در روز چهاردهم یا یکی دو روز قبل یا بعد آنرا داشته باشید.

از آنجا که روز تخمک گذاری ممکن است چند روز جابجا شود، بهتر است حتی کسانی که پریود منظم دارند، بجای روز تخمک گذاری از پنجره باروری (اوقاتی که در آن احتمال باوری بیشتر است) استفاده کنند. با توجه به آنکه تخمک 2 روز قبل از تخمک گذاری و حدود 2 روز بعد از آن آمادگی باروری دارد، در یک چرخه کلا حدود 5 تا 6 روز احتمال بارداری وجود دارد.

از زمانی که تخمک آزاد می‌شود اسپرم 12 تا 24 ساعت فرصت دارد که آنرا بارور کند. اما پنجره باروری که در آن بارداری می‌تواند اتفاق بیفتد 5 تا 6 روز قبل از تخمک گذاری و روز تخمک گذاری است. اسپرم می‌تواند 5 روز در بدن زن زنده بماند و به همین دلیل است که وقتی در انتهای پریود نزدیکی می‌کنید و چرخه قاعدگی شما هم کوتاه است، ممکن است باردار شوید.

بهترین زمان برای بارداری افراد با پریود نامنظم چیست؟

برای که چرخه قاعدگی آنها نامنظم است، زمان تخمک گذاری تغییر می‌کند اما باید فرض کنید تخمک گذاری حدود 2 هفته قبل از پریود اتفاق می‌افتد. اگر چرخه قاعدگی شما 6 هفته‌ای است پنجره باروری بجای دو هفته از شروع چرخه، 1 ماه از شروع آن است. در هر صورت باید سعی کنید الگوی قاعدگی خود را پیدا نمایید. بیشتر خانم‌ها دو هفته قبل از پریود تخمک گذاری دارند.

بیشتر بدانید:

تست خانگی بارداری با استفاده از بی بی چک

راه‌های افزایش احتمال بارداری،‌ کدامیک صحت دارد؟