زایمان بچه دوم

وقتی که صحبت از بارداری و زایمان به میان می‌آید هیچ چیز مطمئنی وجود ندارد اما به طور میانگین، وقتی که شرایط دو بارداری تقریبا مثل هم باشد بچه‌ دوم زودتر از بچه‌های اول به دنیا می‌آید چون بدن برای بارداری دوم آمادگی بیشتری داشته و بعضی از اندام‌های بدن شل‌تر هستند. که در نتیجه عبور جنین و تولد او راحت‌تر شده و فرایند زایمان سریع‌تر انجام می‌شود.

وقتی که صحبت از بارداری و زایمان به میان می‌آید هیچ چیز مطمئنی وجود ندارد اما به طور میانگین، وقتی که شرایط دو بارداری تقریبا مثل هم باشد بچه‌ دوم زودتر از بچه‌های اول به دنیا می‌آید چون بدن برای بارداری دوم آمادگی بیشتری داشته و بعضی از اندام‌های بدن شل‌تر هستند. که در نتیجه عبور جنین و تولد او راحت‌تر شده و فرایند زایمان سریع‌تر انجام می‌شود.

انقباضات زایمان در بارداری دوم چگونه است؟

در بارداری دوم فاصله انقباضات زودتر از قبل کاهش می‌یابد. اگر در بارداری اول پزشک به شما گفته بود که تا زمانی که فاصله انقباضات به 5 دقیقه می‌ر‌سد در خانه بمانید ممکن است در بارداری دوم از شما بخواهید زودتر از خانه خارج شده و به سمت بیمارستان حرکت نمایید، به خصوص اگر فاصله منزل تا بیمارستان زیاد باشد.

در صورتی که در مرحله پیش از زایمان دیلاتاسیون و افاسمان هم انجام شده باشد اتفاقات بعدی سریع‌تر پیش خواهد رفت. حتما در این حالت، برای تعیین بهترین نوع زایمان با پزشک خود مشورت نمایید.

وقتی که صحبت از بارداری و زایمان به میان می‌آید هیچ چیز مطمئنی وجود ندارد اما به طور میانگین، وقتی که شرایط دو بارداری تقریبا مثل هم باشد بچه‌ دوم زودتر از بچه‌های اول به دنیا می‌آید چون بدن برای بارداری دوم آمادگی بیشتری داشته و بعضی از اندام‌های بدن شل‌تر هستند. که در نتیجه عبور جنین و تولد او راحت‌تر شده و فرایند زایمان سریع‌تر انجام می‌شود.

انقباضات زایمان در بارداری دوم چگونه است؟

در بارداری دوم فاصله انقباضات زودتر از قبل کاهش می‌یابد. اگر در بارداری اول پزشک به شما گفته بود که تا زمانی که فاصله انقباضات به 5 دقیقه می‌ر‌سد در خانه بمانید ممکن است در بارداری دوم از شما بخواهید زودتر از خانه خارج شده و به سمت بیمارستان حرکت نمایید،

به خصوص اگر فاصله منزل تا بیمارستان زیاد باشد. در صورتی که در مرحله پیش از زایمان دیلاتاسیون و افاسمان هم انجام شده باشد اتفاقات بعدی سریع‌تر پیش خواهد رفت. حتما در این حالت، برای تعیین بهترین نوع زایمان با پزشک خود مشورت نمایید.

بیشتر بدانید:

بارداری شیر به شیر و برنامه ریزی برای فرزند دوم

بارداری پرخطر و راه حل مواجهه با مشکلات آن!