احتمال سقط جنین بعد از تشکیل قلب جنین

مشاهده قلب جنین در سونوگرافی اتفاق بسیار مثبتی است که احتمال سقط جنین بعد از آنرا به شدت کاهش می‌دهد. پزشکان بر این نکته اتفاق نظر دارند که وقتی بارداری به مرحله‌ای می‌رسد که می‌توان قلب جنین را شناسایی و تشکیل قلب را تایید نمود احتمال سقط جنین بسیار کاهش پیدا می‌کند. معمولا این اتفاق در حدود هفته هفتم بارداری می‌افتد.

مشاهده قلب جنین در سونوگرافی اتفاق بسیار مثبتی است که احتمال سقط جنین بعد از آنرا به شدت کاهش می‌دهد. پزشکان بر این نکته اتفاق نظر دارند که وقتی بارداری به مرحله‌ای می‌رسد که می‌توان قلب جنین را شناسایی و تشکیل قلب را تایید نمود احتمال سقط جنین بسیار کاهش پیدا می‌کند. معمولا این اتفاق در حدود هفته هفتم بارداری می‌افتد.

ریسک کلی سقط جنین در بارداری چقدر است؟

نتایج مطالعات نشان می‌دهد در صورتی که خونریزی واژینال نداشته باشید و بارداری شما هم پرخطر نباشد، بعد از تشکیل قلب جنین احتمال سقط جنین حدود 4 درصد بوده و میزان خطر از هفته ششم تا هفته نهم به شدت کاهش پیدا می‌کند. نتایج یک مطالعه دیگر نشان می‌دهد خطر سقط جنین در یک بارداری نرمال در هفته هشتم بارداری حدود 1.5 درصد است.

خطر سقط جنین بعد از تشکیل قلب جنین چقدر است؟

در صورت داشتن یک بارداری کم ریسک، عاملی که خطر سقط بعد از شناسایی قلب جنین را افزایش می‌دهد خونریزی واژینال است. همچنین خطر سقط جنین برای کسانی که سابقه سقط مکرر داشته‌اند بیشتر است. حتی زمانی که سن شما بالای 35 سال است و خطر سقط جنین برای شما وجود دارد بعد از هفته هشتم بارداری خطر توقف قلب و سقط به شدت کاهش پیدا می‌کند.

اتفاقات مهم دوران بارداری چیست؟

تشکیل قلب، مرحله مهمی در رشد جنین است. در ادامه سایر اتفاقات مهم سه ماهه اول بارداری، تشریح شده است.

هفته پنجم بارداری

هفته پنجم، شروع دوره رویانی است. در دوره رویانی دستگاه و ساختارهای اصلی بدن بچه شروع به رشد می‌کنند. همچنین ویژگی‌های بیرون و ظاهری او تغییر می‌کند. هفته پنجم بارداری دوره رشد سریع جنین است. در هفته پنجم بارداری حساسیت بچه به تراتوژن‌ها (چیزهایی که باعث نقص مادرزادی می‌شوند) مثل داروهای غیر مجاز، بعضی داروهای خاص و عفونت بیشتر است.

هفته ششم و هفتم بارداری

در هفته ششم و هفتم بارداری قلب جنین شروع به رشد کرده و با ریتم یکنواختی می‌تپد. در این دوره، چشم و ستون فقرات شکل گرفته و خون شروع به گردش می‌کند.

هفته هشتم بارداری

در هفته هشتم بارداری، بازوهای رویان بزرگتر می‌شود. همچنین دست‌ها و پاهای او شبیه پارو شده و ریه شکل می‌گیرد.

هفته نهم بارداری

در هفته نهم بارداری رشد تمامی اندامهای بدن رویان آغاز شده است. همچنین فولیکل مو و نیز انگشتان پای کودک شروع به شکل‌گیری می‌کنند.

هفته دهم بارداری

در پایان هفته دهم بارداری، بچه دیگر رویان نیست و رسما جنین نامیده می‌شود. در این هفته پلک‌ها و گوش بیرونی رشد کرده و روده‌ها می‌چرخند.

هفته یازدهم تا چهاردهم بارداری

در این دوره، اندام‌های جنسی کودک رشد کرده و صورت او خیلی خوب شکل می‌گیرد.

هفته پانزدهم تا هجدهم بارداری

کبد و لوزالمعده شکل می‌گیرد. در این زمان پوست کودک هنوز شفاف است و کودک حرکات مکیدن را تمرین می‌کند.

بیشتر بدانید:

شنیدن صدای قلب جنین با دستگاه سونوگرافی در خانه یا در مطب

تشکیل نشدن قلب جنین و نداشتن ضربان در هفته هفتم و هشتم بارداری