بازی قایم باشک

شاید در نگاه اول یک بازی مثل «دالی موشه» خیلی ساده به نظر برسد اما در‌س‌هایی که کودک از این بازی فرا می‌گیرد بسیار مهم هستند. علاوه بر آن، بچه‌ها هر نوع بازی به صورت «قایم شو و پیدا شو» را خیلی دوست دارند. اما واقعا چرا این تفریح ساده یا هر نوع بازی دیگری که در آن افراد یا اشیاء مخفی شده و ناگهان ظاهر می‌شوند تا این اندازه در میان کودکان نوپا محبوبیت دارد؟

شاید در نگاه اول یک بازی مثل «دالی موشه» خیلی ساده به نظر برسد اما در‌س‌هایی که کودک از این بازی فرا می‌گیرد بسیار مهم و اساسی هستند. علاوه بر آن، بچه‌ها بازی دالی موشه و هر نوع بازی به صورت «قایم شو و پیدا شو» را خیلی دوست دارند. اما واقعا چرا این تفریح ساده یا هر نوع بازی دیگری که در آن افراد یا اشیاء مخفی شده و ناگهان ظاهر می‌شوند تا این اندازه در میان کودکان و خصوصا کودکان نوپا محبوبیت دارد؟

مخفی شدن پشت دیوار و یا زیر پتو و یکدفعه ظاهر شدن، خارج شدن ناگهانی اسباب بازی از داخل جعبه برای او بسیار بانمک و هیجان انگیز هستند و مهارت شناختی که کودک نوپا خیلی به آن نیاز دارد – یعنی بقاء شیء – را تقویت می‌کنند.

مفهوم بقاء شیء

اجازه دهید ببینیم مفهوم بقاء شیء به چه معنی است. مطابق قانون بقاء شیء کودک یاد می‌گیرد که با وجود آنکه شاید نتواند چیزی را ببیند (مثلا توپ مورد علاقه خود، یا صورت خندان شما را) اما این شیء هنوز وجود دارد و برای همیشه ناپدید نشده است. وقتی که کودک بتواند این مفهوم را درک نماید، مهارت‌های شناختی بزرگی از جمله تفکر انتزاعی را کسب کرده است.

جنبه منفی یادگیری بقاء شیء چیست؟

جنبه مفنی درک بقاء شیء اضطراب جدایی در کودک است. او متوجه می‌شود وقتی که شما در مقابل چشمان او نیستید، جای دیگری رفته‌اید و او را تنها گذاشته‌اید. او تلاش می‌کند با گریه کردن و جیغ زدن جلوی رفتن شما را بگیرد یا شما را برگرداند. وقتی که کودک دچار اضطراب جدایی می‌شود شرایطی پیش می‌آید که هم خود کودک و هم والدین او را خیلی آزار می‌دهد.

شاید این فکر به ذهن شما خطور کند که اصلا بازی «قایم شو و پیدا شو» را کنار بگذارید. اما بهتر است نگران نباشید؛ اضطراب جدایی فقط یک مرحله گذرا در رشد کودک است. ضمنا یاد دادن بقاء شیء به کودک حاوی این پیام نیز هست که هر چه الان قابل مشاهده نیست برای همیشه ناپدید نشده است. اسباب بازی گمشده، یا مادری که نزد کودک نیست، سرانجام پیدا خواهد شد!

بیشتر بدانید:

بازی کردن با کودک

آموزش رنگ‌ها به کودک با انجام چند بازی ساده