تکرر ادرار در بارداری

بعضی‌ها می‌گویند تکرر ادرار مربوط به سه ماهه اول و سه ماهه سوم بارداری است اما در سه ماهه دوم بدن به شما یک استراحت کافی و چند ماهه می‌دهد و دیگر مجبور نیستید مرتبا به دستشویی بروید.

بعضی‌ها می‌گویند تکرر ادرار مربوط به سه ماهه اول و سه ماهه سوم بارداری است اما در سه ماهه دوم بدن به شما یک استراحت کافی و چند ماهه می‌دهد و دیگر مجبور نیستید مرتبا به دستشویی بروید.

آیا تکرر ادرار در سه ماهه دوم بارداری کمتر می‌شود؟

خیر. این یک افسانه است. با توجه به اینکه رحم از لگن فاصله می‌گیرد این تصور به وجود می‌آید که نیاز به دستشویی رفتن کم می‌شود. در حالی که نتایج مطالعات چنین چیزی را نشان نمی‌دهد. اصلا چیزی به نام استراحت در سه ماهه دوم وجود ندارد. بعضی مواقع خیلی خسته هستید و می‌خواهید ادرار را نادیده بگیرید اما تلاش‌تان واقعا بی‌فایده است!

بهتر است تسلیم شده و تا هنوز احساس خواب آلودگی‌تان شدید نشده به دستشویی بروید. ممکن است انتظار ادرار زیادی داشته باشید اما فقط چند قطره ببینید!

بیشتر بدانید:

تکرر ادرار در بارداری

بی خوابی در دوران بارداری