لگد و تکان جنین

احتمالا شما هم مطالب زیادی در مورد پیش بینی جنسیت جنین شنیده‌اید. مثلا اینکه اگر بچه در شکم شما در بارداری فعالیت زیادی داشته باشد، یا اگر بچه لگد زدنهای خود را زود شروع کند، پسر است. خیلی چیزها می‌تواند باعث فعالیت بیشتر جنین در شکم مادر و میزان حس شدن فعالیت جنین شود. بهتر است ادامه مطلب را بخوانید تا همه چیز بری شما روشن شود!

احتمالا شما هم مطالب زیادی در مورد پیش بینی جنسیت جنین شنیده‌اید. مثلا اینکه اگر بچه در شکم شما در بارداری فعالیت زیادی داشته باشد، یا اگر جنین لگدهای خود را زودتر شروع کند، پسر است.

چه عواملی بر میزان فعالیت جنین در شکم مادر تاثیر دارد؟

خیلی چیزها می‌تواند باعث فعالیت بیشتر جنین در شکم مادر و میزان حس شدن فعالیت جنین شود. اضافه وزن، میزان مشغله و فعالیت شما، اینکه ایستاده هستید یا دراز کشیده‌اید و حتی زمانی که آخرین وعده غذایی خود را میل کرده‌اید، از جمله این عوامل هستند.

اگر برای بار دوم باردار شده‌اید حس کردن حرکات کودک برای شما با بارداری اول بسیار متفاوت است. شما خیلی زودتر می‌توانید جست و خیز کودک در شکم خود را حس نمایید. در این حالت، اکثر مادران تصور می‌کنند جنسیت بچه دوم آنها با بچه اول فرق دارد!

آیا بین فعالیت جنین در شکم مادر و جنسیت او رابطه‌ای وجود دارد؟

واقعیت این است که هنوز رابطه‌ای بین فعالیت جنین و جنسیت او اثبات نشده است. با استفاده از حرکات جنین نمی‌توان مشخص کرد که بچه پسر است یا دختر.

اگر می‌خواهید جنسیت بچه را بدانید بهترین روش سونوگرافی حدود هفته بیستم بارداری است. البته بعضی مواقع متخصص سونوگرافی زودتر از این زمان هم می‌تواند جنسیت جنین را تعیین کند.

گاهی جنین در موقعیتی قرار می‌گیرد که برای متخصص سونوگرافی جنسیت بچه قابل تشخیص نیست. مطابق قوانین بعضی از بیمارستان‌ها در خارج از ایران نمی‌توان جنسیت فرزند را به والدین او گفت. اگر در خارج از ایران زندگی می‌کنید بهتر است از قبل قوانین بیمارستان یا مرکز درمانی مربوطه را جویا شوید.

بیشتر بدانید:

تشخیص اشتباه جنسیت جنین در سونوگرافی

تشخیص جنسیت جنین در بارداری

تقویم چینی جنسیت جنین چیست؟