مضرات گیت بازرسی فرودگاه در بارداری

مسلما یکی از گزینه های سفر در بارداری هواپیما است. سوالی که اغلب خانم‌های باردار دارند آن است که آیا امواج دستگاه‌های اسکنر در گیت‌های بازرسی فرودگاه می‌تواند به سلامت آنها یا جنین آسیب برساند. در فرودگاه‌ها از اسکنرهای با میدان مغناطیسی، امواج رادیویی انرژی پایین یا اشعه ضعیف ایکس برای اسکن وسایل مسافرها استفاده می‌کنند.

مسلما یکی از گزینه‌های اصلی برای سفر در بارداری هواپیما است. سوالی که اغلب خانم‌های باردار دارند آن است که آیا امواج دستگاه‌های اسکنر در گیت‌های بازرسی فرودگاه می‌تواند به سلامت آنها یا جنین آسیب برساند.

در فرودگاه‌ها از اسکنرهای با میدان مغناطیسی، امواج رادیویی انرژی پایین یا اشعه ضعیف ایکس برای اسکن وسایل مسافرها استفاده می‌کنند. میزان انرژی هر کدام از اینها ضعیف‌تر از آن است که برای فرد باردار یا جنین ضرر داشته باشد.

آیا اسکنرهای فرودگاهی به فرد باردار یا جنین آسیب می‌رساند؟

در اسکنرهای فلزی از میدان مغناطیسی برای شناسایی وسایل فلزی استفاده می‌شود. میدان مغناطیسی آهنربای یخچال 10 برابر قوی‌تر از یک میدان مغناطیسی اسکنر از نوع عبوری و 600 برابر قوی‌تر از میدان مغناطیسی اسکنر دستی است.

در اسکنرهای جدید در فرودگاه‌های مدرن از امواج رادیویی ضعیف برای شناسایی اجسام مخفی استفاده می‌شود. امواج رادیویی شکلی از انرژی الکترومغناطیسی هستند مشابه نور مرئی اما با انرژی بسیار کمتر هستند.

اسکنرهای امواج رادیویی، جایگزین دستگاه‌های از نوع پراکنش امواج شده‌اند. در سال 2013 به دلیل مسائل مربوط به حریم شخصی، این دستگاه‌ها در ایالات متحده از رده خارج شدند. دستگاه‌های پراکنش همچنین در اروپا و بسیاری از فرودگاه‌های دیگر دنیا حذف شدند اما ممکن است هنوز هم در بعضی از کشورها موجود باشد.

در دستگاه دستگاه‌های پراکنش از میزان کم اشعه ایکس استفاده می‌کند. میزان کم تشعشع می‌تواند بر حسب microsievert بیان شود. 500 هزار microsieverts می‌تواند به جنین آسیب برساند اما اشعه دستگاه پراکنش به اندازه یک microsieverts است که بسیار کمتر از میزانی است که ممکن است به جنین آسیب برساند.

منبع: babycenter.com

بیشتر بدانید:

مسافرت در بارداری

مسافرت هوایی با بچه کوچک