موبایل در بارداری

در مطالعات اخیر هنوز خطر وسایل الکترومغناطیسی برای جنین به اثبات نرسیده است. این موضوع، نتایج مطالعات قبلی که موبایل باعث مشکلات رفتاری در کودکان می‌شود را نقض می‌کند. هنوز ایده تاثیر منفی گوشی تلفن همراه و موبایل بر جنین به اثبات نرسیده است.

در مطالعات اخیر هنوز خطر وسایل الکترومغناطیسی برای جنین به اثبات نرسیده است. این موضوع، نتایج مطالعات قبلی که موبایل باعث مشکلات رفتاری در کودکان می‌شود را نقض می‌کند. هنوز ایده تاثیر منفی گوشی تلفن همراه و موبایل بر جنین به اثبات نرسیده است.

نتایج مطالعات چه چیزی را نشان داد؟

الکساندر و همکاران 45389 مادر و جنین را زیر نظر گرفته و رشد آنها را از 17 هفتگی تا 5 سالگی بررسی نمودند. هر کدام از مادران در 17 هفتگی و 30 هفتگی میزان استفاده روزانه خود از موبایل را گزارش کردند. سپس محققان وقتی که نوزاد متولد می‌شد و در 3 تا 4 سالگی رشد زبانی آنها و مهارتهای حرکتی را بررسی نمودند.

بعد از تطبیق سن بارداری، آموزش، شخصیت، سال زایمان، و سایر عوامل محققان دریافتند کودکانی که مادر آنها از گوشی موبایل استفاده کرده بودند در کمال تعجب، تاخیر زبانی آنها 31 درصد و ضعف مهارتهای حرکتی آنها 18 درصد کمتر بود. آنها هیچ رابطه‌ای بین استفاده مادر از تلفن همراه و ضعف مهارت‌های ارتباطی کودکان نیافتند. اما این مطالعه نشان داد تلفن همراه باعث باهوش‌ترشدن و رشد سریع‌تر جنین نمی‌شود.

محدودیت‌های مطالعه چه بود؟

در این تحقیق اثر بسیاری از عوامل در نظر گرفته نشده بود و مطالعه بر اظهارات خود اشخاص متکی بود. به همین دلیل باید در مورد اثر مثبت موبایل بر جنین تا حدودی جنبه احتیاط را رعایت کرده و استفاده از موبایل در بارداری را محدود کرد.

منبع: fatherly.com

بیشتر بدانید:

استفاده از اینترنت موبایل در بارداری و تاثیر امواج بر مادر و جنین

آیا استفاده از دستگاه سونوگرافی در خانه خطر دارد؟