کلسیفه شدن یا پیر شدن جفت یک اصطلاح پزشکی است که به معنای تغییراتی است که با پیشرفت بارداری در جفت اتفاق می‌افتد. بعضی از تغییرات جفت در اواخر بارداری طبیعی است و نباید موجب نگرانی شود. اما در مواردی که تغییرات زودتر از موعد آن اتفاق می‌افتد (پیری زودرس) نظرات پزشکان در مورد اهمیت آن متفاوت است.

کلسیفه شدن یا پیر شدن جفت یک اصطلاح پزشکی است که به معنای تغییراتی است که با پیشرفت بارداری در جفت اتفاق می‌افتد. خیلی از محققان این فرایند را یک فرایند نرمال می‌دانند.

گرید جفت چیست؟

برای جفت گرید یا درجه‌ای از صفر (نارس‌ترین) تا 3 (رسیده ترین) حالت در نظر گرفته می‌شود. جفت در تمامی بارداری‌ها در ابتدای باردرای از گرید صفر شروع می‌کند. تغییرات جفت از هفته 12 به بعد مشاهده می‌شود. با پیشرفت بارداری جفت پیرتر و کلسیفه‌تر می‌شود.

جفت در مراحل مختلف بارداری تقریبا در گریدهای زیر دسته‌بندی می‌شود:

گرید 1

در حدود هفته 31 تا 32 بارداری.

گرید 2

در حدود هفته 36 تا 37 بارداری.

گرید 3

حدود هفته 38 بارداری. معمولا قبل از هفته 37 بارداری دیده نمی‌شود. گرید 3 به معنای پیر شدن شدید جفت است. در این مرحله، فرو رفتگی یا ساختارهای حلقوی روی جفت قابل مشاهده است.

کلسیفه شدن یا پیر شدن جفت چگونه اندازه گیری می‌شود؟

با اطمینان نمی‌توان تغییرات جفت را اندازه گیری کرد. این موضوع خیلی به تفسیر تصاویر سونوگرافی بستگی دارد. ممکن است هر پزشک، تفسیر خاص خودش را داشته باشد.

تاثیر کلسیفه شدن یا پیری جفت بر زایمان چیست؟

تاثیر پیر شدن جفت بر زایمان به سختی قابل تعیین است و نظر محققان مختلف در مورد تاثیر رشد جفت و پیر شدن آن بر زایمان به دلیل فقدان شواهد قطعی هنوز مشخص نیست.

بعضی از تغییرات جفت در اواخر بارداری طبیعی است و نباید موجب نگرانی شود. اما در مواردی که تغییرات زودتر از موعد آن اتفاق می‌افتد (پیری زودرس جفت) نظرات پزشکان در مورد اهمیت آن متفاوت است.

خطرات پیر شدن جفت در هر مرحله از دوران بارداری چیست؟

تغییرات قبل از هفته 32 بارداری. کلسیفه شدن جفت قبل از هفته 32 بارداری پیری زودرس جفت نامیده می‌شود. در این حالت خطرات زیر برای بارداری و تولد فرزند وجود دارد:

  • خونریزی شدید بعد از زایمان؛
  • کنده شدن جفت؛
  • نوزاد نارس؛
  • داشتن فرزند با نمره آپگار پایین؛
  • زایمان جنین مرده.

تغییرات بین هفته 28 تا 36 بارداری. نتایج بعضی مطالعات نشان می‌دهد داشتن جفت گرید 3 در بارداری پرخطر، نسبت به بارداری نرمال بیشتر موجب نگرانی است. نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد زنانی که در بارداری پر خطر، جفت آنها بین هفته 28 تا 34 بارداری کلسیفه می‌شود نیازمند مراقبت بیشتری هستند. بعضی از حالات بارداری پر خطر، جفت سر راهی، دیابت، فشار خون بالا و کم خونی شدید هستند.

تغییرات از هفته 36 بارداری. نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد جفت گرید 3 در هفته 36 بارداری، خطر داشتن حاملگی با فشار خون بالا و تولد نوزاد با وزن کم را افزایش می‌دهد. در نتیجه در صورتی که در سونوگرافی هفته 36، جفت کلسیفه شده تشخیص داده شود بارداری پر خطر محسوب می‌شود.

اثر کلسیفه شدن جفت در هر بارداری متفاوت بوده و باید با توجه به شرایط زیر سنجیده شود:

  • چه هنگامی تغییرات مشاهده شده است؛
  • شدت تغییرات چقدر است؛
  • آیا بارداری پر خطر یا نرمال است؛
  • دیدگاه پزشک.

اگر جفت خیلی زود پیر شود بر سلامت جنین اثر می‌گذارد؟

هنوز پزشکان در این مورد به قطعیت نرسیده‌اند و نظر آنها با هم متفاوت است. بعضی از مطالعات نشان می‌دهد کلسیفه شدن جفت قبل از هفته 32 بارداری، موجب تولد نوزاد با وزن کم ، نمره آپگار پایین و زایمان جنین مرده می‌شود. مطالعات دیگری نشان می‌دهد گرید 2 جفت بین هفته 30 تا 34 بارداری می‌تواند نشانگر تولد نوزاد با وزن کم در آینده باشد. اما این حالت فقط برای زنانی که در بارداری سیگار می‌کشند اتفاق می‌افتد.

بیشتر بدانید:

چسبندگی جفت به رحم

جفت سر راهی چیست؟

جفت قدامی در بارداری چیست؟