وزن جنین در بارداری

از زمانی که متوجه می‌شوید باردار هستید خیلی مهم است که مراقب رژیم غذایی خود باشید، ورزش کنید و سبک زندگی خود را مطابق توصیه‌های پزشک، برای رشد جنین تنظیم نمایید. همه مادران دوست دارند بچه آنها سالم باشد و یکی از پارامترهایی که اطلاعات مناسبی در مورد سلامت جنین می‌د‌هد وزن او است.

از زمانی که متوجه می‌شوید باردار هستید خیلی مهم است که مراقب رژیم غذایی خود باشید، ورزش کنید و سبک زندگی خود را مطابق توصیه‌های پزشک، برای رشد جنین تنظیم نمایید. همه مادران دوست دارند بچه آنها سالم باشد و یکی از پارامترهایی که اطلاعات مناسبی در مورد سلامت جنین می‌د‌هد وزن او است.

وزن جنین چگونه تخمین زده می‌شود؟

بیشتر زنان باردار اولین سونوگرافی را در سه ماهه اول بارداری انجام می‌دهند. متخصص سونوگرافی چندین بررسی انجام می‌دهد تا بتواند وزن جنین را تخمین بزند. بعضی از اندازه‌گیری‌هایی که متخصص سونوگرافی برای تخمین وزن جنین چک می‌کند به شرح زیر است:

 • طول ران (FL)؛
 • دور سر (HC)؛
 • دور شکم (AC)؛
 • قطر Occipitofrontal (OFD)؛
 • قطر سر جنین (BPD)؛
 • طول بازو (HL).

متخصص سونوگرافی با تخمین پارامترهای بالا می‌تواند وزن جنین و سن بارداری را تخمین بزند. او همچنین به شما تاریخ تقریبی زایمان (EDD) را می‌گوید.

دقت سونوگرافی در تخمین وزن جنین چقدر است؟

مواردی که در بالا توضیح داده شد تخمینی و غیر دقیق هستند اما پزشک با استفاده از آنها می‌تواند سلامت عمومی جنین را بررسی نماید. علاوه بر موارد بالا، روند افزایش وزن جنین هم اهمیت زیادی دارد.

وزن ایده آل جنین چقدر است؟

هر جنینی با جنین دیگر تفاوت دارد. جدول زیر فقط یک دیدگاه کلی و میانگین از وزن جنین در هفته‌های مختلف است و نمایانگر وزن ایده‌آل جنین نیست:

هفته بارداری

وزن جنین (گرم)

8

1

9

2

10

4

11

7

12

14

13

23

14

43

15

70

16

100

17

140

18

190

19

240

20

300

21

360

22

430

23

501

24

600

25

660

26

760

27

875

28

1005

29

1153

30

1319

31

1502

32

1702

33

1918

34

2146

35

2383

36

2622

37

2859

38

3083

39

3288

40

3462

41

3597

42

3685

جدول وزن جنین در هفته های مختلف بارداری

بیشتر بدانید:

وزن گیری نامناسب و کم در بارداری

راه های موثر برای وزن گیری و افزایش وزن جنین در بارداری

از زمانی که متوجه می‌شوید باردار هستید خیلی مهم است که مراقب رژیم غذایی خود باشید، ورزش کنید و سبک زندگی خود را مطابق توصیه‌های پزشک، برای رشد جنین تنظیم نمایید. همه مادران دوست دارند بچه آنها سالم باشد و یکی از پارامترهایی که اطلاعات مناسبی در مورد سلامت جنین می‌د‌هد وزن او است.

وزن جنین چگونه تخمین زده می‌شود؟

بیشتر زنان باردار اولین سونوگرافی را در سه ماهه اول بارداری انجام می‌دهند. متخصص سونوگرافی چندین بررسی انجام می‌دهد تا بتواند وزن جنین را تخمین بزند. بعضی از اندازه‌گیری‌هایی که متخصص سونوگرافی برای تخمین وزن جنین چک می‌کند به شرح زیر است:

 • طول ران (FL)؛
 • دور سر (HC)؛
 • دور شکم (AC)؛
 • قطر Occipitofrontal (OFD)؛
 • قطر سر جنین (BPD)؛
 • طول بازو (HL).

متخصص سونوگرافی با تخمین پارامترهای بالا می‌تواند وزن جنین و سن بارداری را تخمین بزند. او همچنین به شما تاریخ تقریبی زایمان (EDD) را می‌گوید.

دقت سونوگرافی در تخمین وزن جنین چقدر است؟

مواردی که در بالا توضیح داده شد تخمینی و غیر دقیق هستند اما پزشک با استفاده از آنها می‌تواند سلامت عمومی جنین را بررسی نماید. علاوه بر موارد بالا، روند افزایش وزن جنین هم اهمیت زیادی دارد.

وزن ایده آل جنین چقدر است؟

هر جنینی با جنین دیگر تفاوت دارد. جدول زیر فقط یک دیدگاه کلی و میانگین از وزن جنین در هفته‌های مختلف است و نمایانگر وزن ایده‌آل جنین نیست:

هفته بارداری

وزن جنین (گرم)

8

1

9

2

10

4

11

7

12

14

13

23

14

43

15

70

16

100

17

140

18

190

19

240

20

300

21

360

22

430

23

501

24

600

25

660

26

760

27

875

28

1005

29

1153

30

1319

31

1502

32

1702

33

1918

34

2146

35

2383

36

2622

37

2859

38

3083

39

3288

40

3462

41

3597

42

3685

جدول وزن جنین در هفته های مختلف بارداری

بیشتر بدانید:

وزن گیری نامناسب  و کم در بارداری

راه‌های موثر برای وزن گیری و افزایش وزن جنین