نگهداشتن شیشه شیر توسط نوزاد

بعضی از بچه‌ها دارای مهارت حرکتی هستند که می‌توانند در 6 ماهگی شیشه شیر را خودشان در دست بگیرند و برای بعضی دیگر ممکن است این اتفاق تا 10 ماهگی رخ ندهد. تنها راه برای بررسی آنکه آیا کودک می‌تواند شیشه شیر را خودش نگهدارد آن است که یک شیشه شیر به او بدهید و ببینید چه اتفاقی می‌افتد.

بعضی از بچه‌ها دارای مهارت حرکتی هستند که می‌توانند در 6 ماهگی شیشه شیر را خودشان در دست بگیرند و برای بعضی دیگر ممکن است این اتفاق تا 10 ماهگی رخ ندهد. تنها راه برای بررسی آنکه آیا کودک می‌تواند شیشه شیر را خودش نگهدارد آن است که یک شیشه شیر به او بدهید و ببینید چه اتفاقی می‌افتد.

اگر او دارای مهارت حرکتی باشد که خودش شیشه شیر را به دهان برده و وقتی که سیر است از دهان جدا کند می‌توانید گاهی و فقط گاهی شیشه شیر را به خود او بدهید.

آیا استفاده از پایه برای شیشه شیر صحیح است؟

اما فارغ از آنکه کودک شما چه سنی دارد هرگز برای شیشه شیر کودک از پایه‌ای مثل بالش یا حوله و غیره استفاده نکنید. بعضی از والدین می‌خواهند با این کار زمان شیردهی را کوتاه کنند اما پزشکان این کار را به هیچ وجه توصیه نمی‌کنند. پایه زدن زیر شیشه شیر باعث شیر خوردن بیش از اندازه نوزاد و حتی خدای ناکرده باعث خفگی می‌شود.

آیا شیشه شیر در زمان خواب نوزاد صحیح است؟

اگر بچه با شیشه شیر در دهان به خواب برود شیر خشک یا شیر مادر کنار دندان‌های او می‌ریزد و باعث پوسیدگی دندان‌ها می‌شود. به همین منظور برای جلوگیری از پوسیدگی دندان، هرگز زیر شیشه شیر پایه نزنید و هرگز وقتی که کودک را در تخت یا گهواره می‌گذارید شیشه شیر را به دست خود او ندهید.

پایه زدن زیر شیشه شیر همچنین باعث عفونت گوش می‌شود. اگر بچه در حین شیر خوردن به خواب برود شیر ممکن است از کنار دهان وارد گوش شده لوله استاش (eustachian tubes) گوش شده که در آنجا باقی مانده و باعث عفونت می‌شود.

دلیل دیگر برای پایه نزدن برای شیشه شیر یا اینکه نباید همیشه شیشه شیر را به خود کودک بدهید آن است که این کار کودک را از زمان آغوش محروم می‌کند. در آغوش گرفتن بچه در زمان شیر دهی به او احساس امنیت داده و باعث ایجاد ارتباط عاطفی می‌شود.

بیشتر بدانید:

شیردهی کودک با شیشه

معایب شیردهی کودک با شیشه شیر

علت شیشه شیر نگرفتن نوزاد، چه کنیم نوزاد به شیشه شیر عادت کند؟