پارگی زودرس کیسه آب جنین

پارگی زودرس کیسه آب به معنای پاره شدن کیسه آب قبل از هفته 37 بارداری است. این اتفاق در حدود 2 درصد بارداری‌ها رخ می‌دهد.

پارگی زودرس کیسه آب به معنای پاره شدن کیسه آب قبل از هفته 37 بارداری است. این اتفاق در حدود 2 درصد بارداری‌ها رخ می‌دهد.

آیا ممکن است در اثر آزمایش یا معاینه کیسه آب دچار نشتی شود؟

بله ممکن است بعد از انجام درمان‌های پزشکی مثل تست آمنیوسنتز یا CVS کیسه آب دچار نشتی شود.

چرا پارگی زودرس کیسه آب اهمیت دارد؟

پارگی زودرس کیسه آب می‌تواند مشکلات مهمی مثل به دنیا آمدن زودهنگام کودک و حتی از دست رفتن او، داشتن ریه‌های نارس و عفونت‌های جدی شود. احتمال بیماری نوزادان زودرس و احتمال ناتوانی‌های بلند مدت آنها نیز بیشتر است.

چقدر احتمال دارد که نوزاد نارس زنده بماند؟

احتمال زنده ماندن کودک دچار پارگی زودرس کیسه آب به به زمانی که اتفاق افتاده بستگی دارد. در بعضی از موارد ممکن است نشتی کیسه آب خود بخود برطرف شود. معمولا وقتی که عفونت وجود ندارد این اتفاق می‌افتد.

درمان نشتی کیسه آب جنین چگونه انجام می‌شود؟

چند شیوه درمانی برای حل مشکل استفاده شده که میزان موفقیت روش‌ها متفاوت بوده است. بعضی از این روشها در حال حاضر هنوز رایج هستند. رفع نشتی با روش‌های زیر امتحان شده است:

  • تزریق فاکتورهای انعقادی و سایر داروها در سوراخ رحم برای وصله کردن ناحیه نشتی
  • مصرف داروهایی که سیستم ایمنی بدن را برای ترمیم ناحیه نشتی تحریک می‌کنند
  • مصرف یا تزریق مایعات برای افزایش سطح مایع آمنیوتیک
  • قرار دادن اسفنج روی سوراخ کیسه آب
  • قراردادن یک وسیله نشتی گیر روی گردن رحم برای متوقف کردن نشتی و جلوگیری از عفونت.

پژوهش در مورد روش‌های رفع نشتی کیسه آب

تاکنون پژوهش‌های محدودی در مورد مقایسه روش‌های مختلف رفع نشتی کیسه آب، مقایسه نرخ زنده ماندن کودکان دچار پارگی کیسه آب قبل و بعد از تولد و بررسی میزان اختلالات این کودکان و مادران آنها صورت گرفته است. اما بعد از جستجو نتایج دو پژوهش یافته شد که دو روش درمان پارگی کیسه آب را مقایسه کرده بودند. این آزمایش‌ها بر روی 141 خانم انجام شد.

در این پژوهش روش درمان خوراکی رفع نشتی (تحریک سیستم ایمنی برای رفع پارگی کیسه آب) و روش رفع نشتی قرار دادن وسیله‌ای در سرویکس برای جلوگیری از نشتی مقایسه شد. متاسفانه در هیچ کدام از آزمایش‌ها داده‌ای در خصوص از بین رفتن جنین در رحم یا در 28 روز اول زندگی وجود نداشت.

نتایج پژوهش در مورد روش‌های رفع نشت کیسه آب چه چیزی را نشان میدهد؟

در این پژوهش مشخص شد شواهد اندکی وجود دارد که نشان دهد روش اول منجر به کاهش زایمان زودرس زیر هفته 37 بارداری یا کم شدن تعداد کودکان مرده در 28 روز اول زندگی می‌شود. اما احتمال سوگیری هم در آزمایش وجود داشته است. بنابراین مطالعات تکمیلی دیگری باید انجام شود.