چرخاندن جنین بریچ

برای چرخاندن جنین از حالتی که باسن جنین پایین و سر او بالا قرار گرفته (وضعیت بریچ) روش‌هایی طبیعی وجود دارد. اگر جنین بدون کمک پزشکی بچرخد وضعیت سفالیک خودبخود (Spontaneous Cephalic Version) نامیده می‌شود. شواهد زیادی برای آنکه نشان دهد این روش‌ها واقعا موثر هستند وجود ندارد اما خیلی از مادران گفته‌اند به آنها کمک کرده است.

برای چرخاندن جنین از حالتی که باسن جنین پایین و سر او بالا قرار گرفته (وضعیت بریچ) روش‌هایی طبیعی وجود دارد. اگر جنین بدون کمک پزشکی بچرخد وضعیت سفالیک خودبخود (Spontaneous Cephalic Version) نامیده می‌شود. شواهد زیادی برای آنکه نشان دهد این روش‌ها واقعا موثر هستند وجود ندارد اما خیلی از مادران گفته‌اند که این روش‌ها به آنها کمک کرده است.

چه زمانی باید از روش‌های چرخاندن جنین بریچ استفاده کنید؟

قبل از استفاده از این روش‌ها حتما با پزشک خود مشورت نمایید. ضمنا اگر در دوران بارداری کمردرد، ‌درد در ناحیه لگنی یا درد پایین کمر، دارید نباید از این روش‌ها استفاده کنید. ضمنا اگر در زمان بکارگیری اینها در هر نقطه دیگری از بدن احساس درد می‌کنید بلافاصله باید کار را متوقف کنید. معمولا از این تکنیک‌ها بعد از هفته 34 بارداری استفاده می‌شود.

روشهای چرخش جنین بریچ

پوزیشن زانو به سینه

روی یک تشک روی سطح زمین دراز کشیده به صورتی که زانوها جمع، باسن به سمت بالا و ‌شانه و سینه روی زمین قرار داشته باشد. هدف آنست که باسن بچه بالا قرار گرفته تا از لگن خارج شود و فضای بیشتری برای چرخش داشته باشد. ران‌ها نباید نباید به به شکم فشار وارد کند. این وضعیت را به مدت چند دقیقه حفظ کرده و چند بار در روز امتحان کنید.

وضعیت دراز کشیده به پشت

باسن باید کمی بالاتر باشد (روش سراشیبی). یک بالش زیر باسن خود گذاشته و اجازه دهید زانوها خم شوند. این کار را چند مرتبه در روز و هر بار 10 دقیقه امتحان کنید. این روش را زمانی امتحان کنید که شکم شما تقریبا خالی بوده و بچه فعال است.

روش Moxibustion

یک فرم سنتی طب چینی است که توسط متخصصان طب سوزنی برای چرخش جنین بریچ استفاده می‌شود. از چوب موکسا که شبیه سیگار بزرگ است استفاده می‌شود. ممکن است انجام این روش در ایران به راحتی میسر نباشد. موکسی باسشن یک شیوه بی خطر است و عوارض جانبی ندارد اما مجددا تاکید می‌شود تمامی این روش‌ها را باید زیر نظر پزشک انجام دهید.

برای پرزنتاسیون جنین معمولا بین انگشتان پا قرار دارد. وقتی که چوب گیاهی سوزانده می‌شود جنین را به چرخش از وضعیت بریچ به سفالیک (سر پایین) تشویق می‌کند. حتی اگر هیچ اتفاقی نیفتد حداقل بچه را به حرکت وا می‌دارد!

روش چرخش سفالیک خارجی

علی رغم همه تلاش‌های شما ممکن است باز هم جنین در پوزیشن بریچ باقی بماند. اگر تا هفته 36 بارداری جنین همچنان در پرزنتاسیون بریچ است در مورد روش‌های ممکن با پزشک مشورت کنید. شاید  انتخاب او روش چرخاندن بچه با دست است که باید توسط پزشک یا ماما انجام شود.

بیشتر بدانید:

جنین در وضعیت بریچ

چرخش جنین در شکم مادر خطر دارد؟

انواع پرزنتاسیون جنین و وضعیت بریچ، سفالیک و عرضی