پرزنتاسیون جنین

به طور ایده‌آل سر جنین در زمان زایمان رو به پایین قرار داشته و صورت او به سمت کمر مادر است با چانه‌ای که به طرف سینه خم شده و پسِ سر که آماده وارد شدن به لگن است. اما بعضی از پوزیشن‌های دیگر می‌تواند برای مادر و جنین مشکلاتی ایجاد کند.

به طور ایده‌آل سر جنین در زمان زایمان رو به پایین قرار داشته و صورت او به سمت کمر مادر است با چانه‌ای که به طرف سینه خم شده و پسِ سر که آماده وارد شدن به لگن است. اما بعضی از پوزیشن‌های دیگر می‌تواند برای مادر و جنین مشکلاتی ایجاد کند.

پوزیشن‌های جنین برای زایمان چیست؟

پرزانتاسیون به معنای پوزیشن بچه در نزدیکی زمان زایمان است. پزشک در ماه آخر بارداری به دقت پوزیشن بچه را کنترل می‌کند تا مطمئن شود در وضعیت مناسب برای زایمان باشد. بچه در نزدیکی زمان زایمان به مرور به سمت پوزیشن نهایی خود حرکت می‌کند. در چند هفته قبل از تاریخ زایمان ممکن است بچه به سمت پایین‌تر برود.

پوزیشن‌های جنین در زمان زایمان

همانطور که گفته شد مناسب‌ترین پرزانتاسیون، سر پایین و صورت به سمت پشت مادر است. این پوزیشن سفالیک نامیده می‌شود. بیشتر بچه‌ها در فاصله هفته 32 تا 36 بارداری به سمت این پوزیشن جابجا می‌شوند.

سایر پوزیشن‌های جنین

گاهی پرزانتاسیون جنین طوری است که لازم است زایمان به شیوه سزارین انجام شود. ممکن است پزشک با استفاده از دستگاه سونوگرافی و مالش آرام دست به شکم شما تلاش کند جنین را به سمت پوزیشن سر پایین بچرخاند. این تکنیک نسخه سفالیک خارجی یا چرخش سفالیک خارجی نام دارد که انجام آن نیازمند تجربه و مهارت است و تنها باید توسط پزشک متخصص انجام شود.

وضعیت Cephalic Posterior

گاهی بچه به حالت سر پایین در رحم قرار دارد اما صورت او به سمت شکم مادر است. در این حالت کودک به سمت سقف نگاه می‌کند و احتمال زایمان دردناک و طولانی بیشتر است.

وضعیت بریچ فرانک

در این حالت باسن جنین به سمت کانال زایمان قرار دارد کفل‌ها خم شده اما زانوها باز است. در این حالت احتمال گره بند ناف وجود دارد که ممکن است باعث از سر زودتر وارد سرویکس شده و باعث وارد آمدن جراحت به بچه در زایمان از واژن شود.

وضعیت بریچ کامل

در این حالت باسن جنین به سمت کانال زایمان بوده و کفل‌ها خم هستند اما زانوها باز می‌باشند. مثل پوزیشنهای دیگر بریچ، در این حالت هم خطر گره بند ناف و ورود زودتر آن نسبت به سر در سرویکس و وارد آمدن جراحت به بچه در زایمان واینال وجود دارد.

وضعیت عرضی یا Transverse Lie

جنین به حالت ضربدری در رحم قرار گرفته و احتمال ورود شانه در ابتدا به لگن وجود دارد. اغلب بچه‌هایی که این پوزیشن را دارند با سزارین زایمان می‌شوند.

وضعیت بریچ فوتلینگ (ناکامل) یا Footling Breech

گاهی یک پای بچه به سمت کانال زایمان و پای دیگر به سمت بالا قرار دارد. در این حالت احتمال لغزش بند ناف در دهانه رحم و قطع شدن جریان خون به جنین وجود دارد.

بیشتر بدانید:

جنین با پرزنتاسیون (وضعیت) سفالیک یعنی چه؟

جنین در وضعیت بریچ

چرخش جنین بریچ در شکم مادر خطر دارد؟