داروهای گیاهی خواب آور در بارداری

آیا مصرف داروهای گیاهی خواب آور در بارداری مجاز است؟ خیر، بدون راهنمایی پزشک نباید از این داروها در بارداری استفاده کنید. تعداد زیادی داروهای گیاهی در بازار وجود دارد که گفته می‌شود خواب آور هستند اما اثر آنها بر بارداری و شیردهی در مورد اغلب آنها هنوز به درست مورد مطالعه قرار نگرفته است.

آیا مصرف داروهای گیاهی خواب آور در بارداری مجاز است؟ خیر، بدون راهنمایی پزشک نباید از این داروها در بارداری استفاده کنید. تعداد زیادی داروهای گیاهی در بازار وجود دارد که گفته می‌شود خواب آور هستند اما اثر آنها بر بارداری و شیردهی در مورد اغلب آنها هنوز به درست مورد مطالعه قرار نگرفته است.

به دلیل اینکه ادعا می‌شود این داروها طبیعی هستند نباید فکر کنیم ضرری ندارند. قدرت این داروها به اندازه داروهای شیمیایی با نسخه و بدون نسخه است و بعضی از آنها به طور بالقوه سمی هستند. ضمنا این داروها به تایید وزارت بهداشت ایران یا وزارت بهداشت هیچ کشور دیگری نرسیده و اصلا استاندارد نیستند. همچنین بعضی از آنها بسته بندی ندارند و محتویات آنها معلوم نیست بعضی هم که بسته بندی دارند همه محتویات آنها مشخص نیست.

داروهای گیاهی خواب آور مجاز در بارداری کدامند؟

تنها چند نوع خاص مواد طبیعی می‌تواند به عنوان داروی خواب آور در بارداری یا در شیردهی استفاده شود: عسل و جو دوسر، اما حتی اطلاعات کافی در مورد اینها هم وجود ندارد. مواد طبیعی دیگری هم وجود دارد که مناسب هستند اما نه برای دوران بارداری و شیردهی چون اثر آنها هنوز مورد مطالعه قرار نگرفته است.

داروهای گیاهی خواب آور ممنوعه در بارداری و شیردهی کدامند؟

گل ساعت، گل هلابور، گیاه کاوا کاوا، ماریجوانا، گیاه برجانسف، پتاسوس،‌ راوفلیا، جینسنگ سیبری، چچم مسکر، لاله درختی، سنبل الطیب به طور کلی در بارداری و شیردهی ممنوع هستند. ملاتونین که به عنوان داروی خواب آور فروخته می‌شود یک هورمون است. اثر این دارو بر جنین و نوزاد در زمان شیردهی شناخته شده نیست. بنابراین بهتر است در بارداری و شیردهی مصرف نشود. ملاتونین می‌تواند وارد شیر مادر شود.

قبل از مصرف هر گونه داروی خواب آور و به طور کلی هرگونه داروی گیاهی در بارداری با پزشک مشورت نمایید. چه دارو مجزا باشد چه به صورت ترکیبی با سایر داروهای گیاهی پزشک باید آنرا تایید کند. در مورد چای گیاهی هم باید مراقب باشید. از آنجا که کیفیت داروی گیاهی به سازنده آن بستگی دارد از متخصص مثل پزشک، داروساز، بخواهید برند مناسب آن دارو را به شما معرفی نماید.

بیشتر بدانید:

بی‌خوابی در دوران بارداری

داروهای مجاز سرماخوردگی در بارداری