فراموشکاری در بارداری

آیا واقعا بارداری باعث کم شدن حافظه می‌گردد؟ بعضی از مطالعات موید این ادعا است و بعضی دیگر آنرا رد می‌کند.

آیا واقعا بارداری باعث کم شدن حافظه می‌گردد؟ بعضی از مطالعات موید این ادعا است و بعضی دیگر آنرا رد می‌کند.

نتایج مطالعات در زمینه فراموشکاری در بارداری چیست؟

در سال 2007 یک مطالعه در استرالیا نتایج 14مطالعه دیگر که بر روی 1000 زن باردار انجام شده بود را بررسی کرده و به این نتیجه رسید که نه تنها بارداری باعث کم شدن حافظه می‌گردد بلکه تا یک سال بعد از تولد بچه نیز این موضوع ادامه دارد. اما مطابق این مطالعه، تاثیر بارداری بر حافظه کم بوده و انجام چند کار همزمان بجای کارهای روتین بر آن موثر است. فراموشی ناشی از بارداری می‌تواند به دلایل تغییرات هورمونی، وقفه در کارهای روتین، کمبود خواب و دغدغه‌های بارداری ایجاد شود.

اما در یک مطالعه دیگر که در سال 2008 توسط دانشگاه ملی استرالیا (Australian National University) انجام شد نشان داد که نمره حافظه زنان باردار در بارداری و قبل از بارداری تفاوتی نکرده و درحد زنان غیر باردار بود. مطالعه بلند مدت دیگری که در 2010 در مجله روانشناسی انگلسی انجام شد نیز تفاوتی بین حافظه قبل و بعد از بارداری نشان نداد. در حال حاضر پاسخ قطعی برای این پرسش که آیا واقعا بارداری باعث ضعیف شدن حافظه می‌گردد مشخص نشده و مطالعات در این زمینه در جریان است.

منبع: Babycenter.com

بیشتر بدانید:

تغییرات روحی در دوران بارداری

فراموشکاری یا کم شدن حافظه در بارداری