سفالکسین در بارداری

این دارو به میزان زیادی برای زنان باردار و زنان سن باردار شدن مورد مصرف قرار گرفته اما اثرات مستقیم مضر و غیر مستقیم مضر مشاهده نشده است. سفالکسین در بارداری مثل هر داروی دیگری باید حتما توسط پزشک تجویز شود.

سفالکسین در بارداری

مطالعه‌هایی که روی حیوانات انجام شده هیچ نوع اثر منفی بر باروری و آسیب به جنین را نشان نمی‌دهد. با این وجود، داده‌های کنترل شده در مورد بارداری انسان وجود ندارد. این دارو به میزان زیادی برای زنان باردار و زنان سن باردار شدن مورد مصرف قرار گرفته اما اثرات مستقیم مضر و غیر مستقیم مضر مشاهده نشده است. سفالکسین در بارداری مثل هر داروی دیگری باید حتما توسط پزشک تجویز شود.

سفالکسین در شیردهی

بهتر است در زمان شیردهی در خصوص مصرف سفالکسین احتیاط شود چون وارد شیر مادر می‌شود. درمان عفونت مادر ممکن است باعث اسهال یا برفک نوزاد شود.

بیشتر بدانید:

مصرف اندانسترون دمیترون در دوران بارداری و شیردهی

مصرف ایبوپروفن در بارداری و زایمان و خطرات آن

مصرف سفیکیسم در بارداری و شیردهی مجاز است یا خطر دارد؟