آرامش نوزاد با صدای جاروبرقی و سشوار

والدینی که نوزاد آنها دچار کولیک شده به خوبی می‌دانند که صدای سشوار، جاروبرقی و موتور ماشین برای آرام کردن و خواباندن این کودکان خیلی تاثیر دارد. گفته می‌شود که این صداها به صدایی که جنین در رحم مادر میشوند شباهت دارد و باعث آرامش او میشود. اما غیر منطقی است که بخواهید کل شب سشوار را روشن در دست خود نگهدارید یا در خیابان‌های شهر پرسه بزنید!

والدینی که نوزاد آنها دچار کولیک شده به خوبی می‌دانند که صدای سشوار، جاروبرقی و موتور ماشین برای آرام کردن و خواباندن این کودکان خیلی تاثیر دارد. گفته می‌شود که این صداها به صدایی که جنین در رحم مادر می‌شوند شباهت دارد و باعث آرامش او می‌شود. اما غیر منطقی است که بخواهید کل شب سشوار را روشن در دست خود نگهدارید یا در خیابان‌های شهر پرسه بزنید! خوشبختانه در حال حاضر فایل صوتی صدای سشوار و جاروبرقی وجو د دارد که می‌توانید تمام شب از آن استفاده کنید!

سشوار و جاروبرقی

اگر صدای سشوار برای کودک شما آرامبخش است می‌توانید در اتاق او سشوار روشن کنید اما مواظب باشید باد سشوار به سمت بچه نباشد. هدف آن است که بچه صدای سشوار را بشنود نه آنکه موهایش را خشک کند! اجازه دهید نوزاد چند دقیقه به صدای آن گوش دهد. شاید این همان وسیله معجزه آسایی باشد که دنبالش بوده‌اید. اگر جواب داد بهتر است سراغ فایل صوتی آن بروید که همه جا و همه زمان قابل استفاده است.

صدای سفید

بعضی از نوزادان با شنیدن صدای سفید (White noise) آرام می‌شوند. بد نیست آنرا امتحان کنید. شاید با این کار زمان استراحتتان کمی بیشتر شود! همه نوزادان از صدای سفید خوششان نمی‌آید. مراقب باشید صدای آن خیلی زیاد نباشد که به شنوایی کودک آسیب بزند.

بیشتر بدانید:

خواب شیرخواران 6 تا 12 ماهه

خواب نوزاد و 4 واقعیت درباره آن