بارداری پرخطر

بارداری پرخطر یک تجربه شخصی است که اشخاص دیگر نمی‌توانند آنرا درک نمایند. وقتی که سایرین تجربه بارداری آسان خود را با شما مقایسه می‌کنند مساله پیچیده‌تر هم می‌شود. حتی گاهی جمله «تو خیلی قوی هستی» می‌تواند آزاردهنده باشد. این در حالی است که بارداری پرخطر انتخاب شما نبوده است.

بارداری پرخطر یک تجربه شخصی است که اشخاص دیگر نمی‌توانند آنرا درک نمایند. وقتی که سایرین تجربه بارداری آسان خود را با شما مقایسه می‌کنند مساله پیچیده‌تر هم می‌شود. حتی گاهی جمله «تو خیلی قوی هستی» می‌تواند آزاردهنده باشد. این در حالی است که بارداری پرخطر انتخاب شما نبوده است.

واقعیت آنست که حتی دلسوزترین افراد نسبت به شما هم گاهی نیاز به راهنمایی دارند. در ادامه نکاتی برای راهنمایی آنها گفته شده است.

به اشتراک گذاردن احساسات

در ابتدا مساله را با یکی از دوستان، یا اطرافیان یا مشاورها که با او راحت هستید مطرح نمایید. مطرح کردن موضوع خود با آنهایی که بیشتر به آنها اطمینان دارید باعث آسان‌تر شدن بیان احساسات خود با دایره وسیع‌تری از بستگان در آینده می‌شود.

بیان دل‌نگرانی‌های خود باعث اضطراب کمتر و تقویت پیوندهای عاطفی با دیگران می‌شود. اما گاهی نشان دادن عواطف واقعی مشکل است.

احساسات معمول زنان در مواجه با بارداری پرخطر

ترس از اعلام خبر بارداری

نگرانی دارید چون هنوز نسبت به سلامت بارداری خود اطمینان ندارید و خیلی آسیب پذیر هستید. اگر همسر و اطرافیان شما بخواهند قبل از زمان آمادگی شما خبر بارداری را اعلام کنند و شما تمایل به این کار ندارید حتما به آنها بگویید. می‌توانید تا سه ماهه دوم بارداری که احتمال سقط جنین خیلی کمتر می‌شود یا حتی موقع دیگر صبر نمایید و این حق طبیعی شما است.

مطمئن نبودن در مورد بارداری اما نیاز به حمایت

وقتی بارداری شما پرخطر است طبیعی است که بخواهید به بعضی از دوستان و آشنایان نزدیک خود خبر بارداری را اعلام کنید تا اگر خدای ناکرده اتفاقی افتاد بتوانید به آنها تکیه کنید.

ترس از ارتباط عاطفی با بچه در شکم تا زمانی که اوضاع بهتر شود

بعضی از زنان به محض اینکه متوجه باردار خود می‌شوند به نوعی ارتباط با جنین برقرار می‌کنند. اما زنانی که بارداری آناه پرخطر است به نحوی متفاوت واکنش نشان می‌دهند. حتما به دوستان و اطرافیان خود این مساله را یادآوری کنید.

احساس آسیب پذیری و متفاوت بودن نسبت به سایر زنان باردار

شنیدن بارداری راحت و کم دغدغه دیگران برای افراد مواجه با بارداری پر خطر مشکل است.

نیاز به اطمینان خیلی زیاد

به دوستان و اقدام خود بگویید آنچه واقعا به شما کمک می‌کند اطمینان دادن به شما است و به آنها بگویید برای سلامت شما چه کارهایی می‌توانند انجام دهند.

کنترل کردن احساسات و جلوگیری از هیجانزده شدن خود

اگر بعضی از دستان یا اقوام، این موضوع را درک نمی‌کنند با افراد دیگری در این مورد ارتباط برقرار کنید.

فکر اینکه بدن شما نمی‌تواند تا آخر بارداری دوام بیاورد

این یک نگرانی بزرگ برای بارداری‌های پر خطر است. بیان آن کمک می‌کند دیگران بهتر متوجه آن شوند.

این احساس که دیگران شرایط شما را درک نمی‌کنند

مثلا اینکه استراحت در بستر چقدر مشکل است یا اینکه مراجعه به چندین پزشک به صورت همزمان چقدر استرس‌زا است.

نگرانی از اینکه شاید زیادی منفی باف شده‌اید

اشکالی ندارد اگر نگرانی خود در مورد زایمان زودرس یا سقط یا سزارین را به بعضی از اطرافیان بگویید.

احساس گناه در مورد وضعیت پیش آمده

مثلا اینکه به اندازه کافی مراقب نبوده‌اید یا زمان مناسبی را برای بارداری انتخاب نکرده‌اید. با وجود اینکه شاید این فکر برای دیگران غیر منطقی به نظر برسد اما نزدیکان شما باید شما را درک کنند.

خودداری از آماده شدن برای تولد فرزند یا خودداری از خرید سیسمونی

عدم اطمینان نسبت به بارداری غیر طبیعی نیست. فکر اینکه اگر خدای ناکرده اتفاق بیفتد وسایل را چکار باید بکنید. بهتر است زیاد به این موضوع اهمیت ندهید چون سلامت بارداری در درجه اول اهمیت قرار دارد و بعدا هم میتوانید وسایل غیر ضروری سیسمونی را تهیه کنید.

ناراحتی از انجام کارهایی که دوست ندارید

مثلا شاید یکی از دوستان شما بخواهد فعالیت‌های شادی‌بخش و سرگرم کننده انجام دهید و شما فعلا آمادگی آنرا ندارید. به خاطر داشته باشدی که او این را به دلیل علاقه به شما می‌گوید. اگر با او همراه شوید شاید دیدگاه شما هم تغییر کند.

هر وقت که احساس راحتی کردید در مورد شرایط خود با دیگران صحبت کنید. به اشتراک گذاشتن اطلاعات خود و دریافت اطلاعات دیگران به درک بهتر شما از بارداری کمک می‌کند.