تاثیر دود سیگار پدر بر جنین 2

عاقلانه است که تا حد ممکن خود را در بارداری از دود سیگار افراد دیگر دور کنید. با وجود آنکه خودتان سیگار نمی‌کشید آلودگی ممکن است از طریق تنفس دود وارد جریان خون شما شود. هر چه بیشتر در کنار افرادی که سیگار می‌کشند باشید آلودگی بیشتری جذب بدن شما می‌شود.

عاقلانه است که تا حد ممکن خود را در بارداری از دود سیگار افراد دیگر دور کنید. با وجود آنکه خودتان سیگار نمی‌کشید آلودگی ممکن است از طریق تنفس دود وارد جریان خون شما شود. هر چه بیشتر در کنار افرادی که سیگار می‌کشند باشید آلودگی بیشتری جذب بدن شما می‌شود.

تاثیر دود سیگار سایر افراد بر جنین چیست؟

نتیجه بعضی مطالعات نشان می‌دهد زنانی بارداری که در معرض دود سیگار افراد دیگر قرار دارند ممکن است جنین آنها در هنگام تولد وزن کمتری نسبت به زنانی که در معرض نیستند داشته باشند و نوزادان کوچکتر در مقابل بیماری‌ها آسیب‌پذیرتر هستند.

تاثیر دود سیگار پدر و سایرین بر نوزاد چیست؟

بهتر است فرزند شما بعد از تولد به دلیل تعداد زیادی از ریسک‌های بالقوه مثل آسم کودکان، از دود سیگار دور باشد.

بیشتر بدانید:

سیگار کشیدن در بارداری

عوارض مصرف الکل در بارداری برای زن باردار و جنین