شب ادراری کودک

شب ادراری معمولا خود به خود اتفاق می‌افتد. اما تا زمانی که وجود دارد کودک احساس ناراحتی و خجالت خواهد کرد. بنابراین مهم است که در طول این دوران از کودک حمایت کنید و روحیه او را تقویت کنید. شما باید به کودک در این خصوص که شب ادراری یک بخش عادی در فرآیند رشد کودک است و تا ابد ادامه پیدا نمی‌کند اطمینان خاطر بدهید.

شب ادراری معمولا خود به خود اتفاق می‌افتد. اما تا زمانی که وجود دارد کودک احساس ناراحتی و خجالت خواهد کرد. بنابراین مهم است که در طول این دوران از کودک حمایت کنید و روحیه او را تقویت کنید.

شما باید به کودک در این خصوص که شب ادراری یک بخش عادی در فرآیند رشد کودک است و تا ابد ادامه پیدا نمی‌کند اطمینان خاطر بدهید. اگر بگویید که افراد دیگری هم در میان بستگان وجود دارند که در هنگام کودکی دچار این مشکل بوده‌اند ممکن است کودک احساس آرامش کند.

راه‌های مواجهه با شب ادراری کودک

به کودک یادآوری کنید که حتما پیش از رفتن به رختخواب، به دستشویی برود. سعی کنید روزها به کودک خود مایعات زیاد و شب‌ها مایعات کمتری بدهید. از دادن نوشیدنی‌های دارای کافئین به او خودداری کنید. بعضی از والدین سعی می‌کنند نیمه شب کودک را بیدار کنند و او را به توالت ببرند.

بسیاری از والدین نیز می‌دانند که استفاده از یک سیستم انگیزشی مثل دادن یک برچسب به خاطر خیس‌نکردن رختخواب در شب و دادن جایزه به کودک به خاطر جمع‌کردن تعداد مشخصی از آن برچسب‌ها (مثل کتاب) می‌تواند اثر مثبتی در حل این مشکل داشته باشد. ساعت زنگی شب ادراری نیز می‌تواند مفید باشد.
هنگامی که کودک با رختخواب خیس از خواب بیدار می‌شود سر او داد نکشید و او را نزنید. بگذارید کودک به شما کمک کند ملحفه‌ها را عوض کنید. به او توضیح دهید که کمک کردن او به منزله تنبیه نیست بلکه بخشی از این اتفاق است. این کار حتی ممکن است موجب شود کودک با علم به اینکه دارد کمک می کند، احساس بهتری داشته باشد. وقتی کودک شبی دچار شب ادراری نمی شود به او جایزه داده و او را تشویق نمایید.

منبع: سایت اداره سلامت کودکان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

بیشتر بدانید:

ترک عادت‌های بد در کودکان