• 021-45175

  • تهران، خیابان ایتالیا پلاک ۷۰ واحد سوم

  • netbar.ir

  • ___

تلگرامواتساپ

نت بار

شرکت دانش بنیان مبنا جهان صاحب تکنولوژی پیشرفته نت بار درصنعت حمل ونقل با ارائه سامانه اپراتوری اعلام بار سراسری، پنل های اختصاصی شرکت های حمل و نقل و پایانه ها، پنل های اختصاصی و اعلام بار هوشمند صنایع کشور، سامانه اتصال صاحبان بار به متولیان حمل و نقل ، ارائه اپلیکیشن اعلام و پیگیری بار،سامانه مدیریت تردد وسوخت رانندگان شهری و جاده ای (بهینه سازی مصرف سوخت)، ارائه تکنولوژی و اپلیکیشن رانندگان،ارایه رهگیری کامل بار توسط صاحبان بار و شرکت های حمل و پایانه های کشور با هدف توسعه پایدار صنایع ، هوشمندسازی صنعت حمل بار، مدیریت صحیح ناوگان حمل طراحی و پیاده‌سازی گردیده است.