• 051-31919

  • مشهد، بلوار خیام به سمت الماس شرق، بعد از چهار راه هدایت، بین خیام ۶۱ و ۶۳، ساختمان مروارید

  • pesaranekarim.rest

  • ___

تلگرامواتساپ

رستوران پسران کریم

بنیانگذار این رستوران آقای کریم قاسم زاده حاتمی بوده است.
ایشان بیش از یک قرن است که سبک جدیدی از غذا را در ایران پایه‌گذاری کرده اند. غذاهای شیشلیک، ماهیچه،گوشت سرخ کرده، استامبولی پلو که تماما ابتکار خود ایشان بوده است و تا ۱۲سال اولین و تنها محلی بوده است که در آن شیشلیک سرو می‌شده است و مشتریان، شیشلیک را فقط و فقط به نام کریم شیشلیکی می‌شناختند.