• 021-73013000

  • تهران، خیابان دماوند، نرسیده به میان امام حسین (ع)، خیابان شهید کیایی (قاسم آباد)

  • tums.ac.ir

  • شبانه‌روزی

تلگرامواتساپ

بیمارستان بهرامی

بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی دارای بخش‌ها و کلینیک‌های زیر می‌باشد:

رادیولوژی، سونوگرافی، آزمایشگاه، پاتولوژی، نوار قلب (EKG)، اکوکاردیوگرافی، اسپیرومتری، دیالیز، شیمی‌درمانی، نوار مغز (EEG)، تست پوستی (آلرژی)، گفتار درمانی (آسیب شناسی گفتار، صدا، بلع)، فیزیوتراپی، کاردرمانی (توانبخشی ذهنی، جسمی و روانی)، شنوایی سنجی (نوار گوش و تجویز سمعک)، نوار عصب و عضله (EMG)، بیوپسی عضله.