• 021-26378116

  • تهران، نیاوران، اطلس مال، طبقه A3، واحد ۷

  • shadlinbeauty.com

  • ___

تلگرامواتساپ

سالن زیبائی شادلین

مجموعه شادلین بیشتر از یک دهه پیش به عنوان یک آرایشگاه برای فراهم کردن فضایی جهت اشتغال خانم‌های جوان به کوشش خواهران اعرابی شکل گرفت.

شادلین نه برای درآمدزایی بلکه برای نشان دادن دادن کیفیت واقعی به خانم‌ها راه اندازی شد.

رعایت استاندارد کاری بواسطه تجربیات شخصی خانم شادی اعرابی که سال‌ها مدیر کنترل کیفیت یکی از بزرگترین کارخانه‌های ایران بودند و بهرمندی از خانم‌های جوان و هنرمندی که عاشقانه به شادلین عشق می‌ورزیدن باعث شد پس از چند سال شادلین از یک آرایشگاهی که در پارکینگ قرار داشت تبدیل به مجموعه‌ای کامل شود.