بی حسی نخاعی برای زایمان

وزن بدن و چاقی یا لاغری آن ربطی به پاسخ بدن به داروهای مسکن که در جریان زایمان تزریق می‌شود ندارد. اما تزریق داروی بی حسی ممکن است برای افراد چاق مشکل‌تر است و ممکن است تاثیر اثر تسکین دهنده آن کم شود. یک مطالعه که در سال 2005 انجام شده نشان می‌دهد داروهای مسکن برای زنان چاق‌تر تاثیر کمتری دارد.

وزن بدن و چاقی یا لاغری آن ربطی به پاسخ بدن به داروهای مسکن که در جریان زایمان تزریق می‌شود ندارد. اما تزریق داروی بی حسی (اپیدورال) ممکن است برای افراد چاق مشکل‌تر است و ممکن است تاثیر اثر تسکین دهنده آن کم شود.

یک مطالعه که در سال 2005 انجام شده نشان می‌دهد داروهای مسکن برای زنان چاق‌تر تاثیر کمتری دارد زیرا ممکن است متخصص بیهوشی نتواند سوزن داروی اپیدورال را دقیقا در نقطه مورد نظر نخاعی (اسپینال) وارد نماید. اگر او محل دقیق نخاع زیر بافت چربی را پیدا نماید (انواع مختلف سوزن با توجه به سایز بدن بیماران مختلف وجود دارد) و نیز داروی مناسب هم انتخاب شود اثر داروی بی حسی مانند زنان لاغرتر عمل می‌کند و تفاوتی ندارد.

چه زمانی باید نگرانی خود را با پزشک مطرح نمایید؟

اگر دچار چاقی هستید و در خصوص بی هوشی زمان زایمان نگرانی دارید با پزشک خود مطرح نمایید. او می‌تواند یک متخصص بیهوشی با سابقه مناسب را پیشنهاد نماید.

بیشتر بدانید:

زایمان طبیعی بدون داروی بی حسی اپیدورال