صفحه اصلی انجمن ها تالار گفتگو پریودم ال دی بخورم قطع میشه؟ پاسخ به: پریودم ال دی بخورم قطع میشه؟

سیمین گلی
عضو سایت
تعداد نوشته 7

وقتی پریود بشی تو هیچ قرصی جلودار نیس☺☺☺