صفحه اصلی انجمن ها تالار گفتگو خانوما کسی هست از خاستگار اومدن خوشش نیاد؟ پاسخ به: خانوما کسی هست از خاستگار اومدن خوشش نیاد؟

لیلیوم
عضو سایت
تعداد نوشته 35

برای من ک خاستگار میومد خیلی جذاب بود . ینی هر هفته این داستانو داشتیم . الان ک دیگه خاستگاری مد نیست. پس چرا نار احتی؟