صفحه اصلی انجمن ها تالار گفتگو خانوما کسی هست از خاستگار اومدن خوشش نیاد؟ پاسخ به: خانوما کسی هست از خاستگار اومدن خوشش نیاد؟

گیسو کمند۳
عضو سایت
تعداد نوشته 26

من هم از جلسه خواستگاری متنفرم