صفحه اصلی انجمن ها تالار گفتگو تو پری خیلی اذیت میشم پاسخ به: تو پری خیلی اذیت میشم

سلین
عضو سایت
تعداد نوشته 42

منم همین طوری بودم دکتر هم ک میرفتم میگفت خانوم پاشو برو این ک چیز مهمی نیس 🤨

ولی بعد زایمان دوم دیگه درد ندارم