صفحه اصلی انجمن ها تالار گفتگو من اصلا اعتناد ب نفس ندارم پاسخ به: من اصلا اعتناد ب نفس ندارم

پاییز
عضو سایت
تعداد نوشته 56

اعتماد ب نفس من هم زیر صفر