صفحه اصلی انجمن ها تالار گفتگو چند وقت از دست کرونا راحت بودیم. پاسخ به: چند وقت از دست کرونا راحت بودیم.

آیسو۲
عضو سایت
تعداد نوشته 35

من هم تصمیم دارم واکسن کرونا بزنم