صفحه اصلی انجمن ها تالار گفتگو چند وقت از دست کرونا راحت بودیم. پاسخ به: چند وقت از دست کرونا راحت بودیم.

بنیامین
عضو سایت
تعداد نوشته 9

من جدیدا واکسن تزدم ولی مراکز بهداشت میزنن