صفحه اصلی انجمن ها تالار گفتگو کالسکه ایرانی خوب چ مارکی؟ پاسخ به: کالسکه ایرانی خوب چ مارکی؟

لیدی کفشدوزکی
عضو سایت
تعداد نوشته 10

زیاد  ب اسرانی یا خارجی فکر نکن . مهم اینه ک خودت و بچه راحت باشین . تو سرما هم خیلی مهم میشه