صفحه اصلی انجمن ها تالار گفتگو کتف چپم درد میکنه پاسخ به: کتف چپم درد میکنه

عاشق نپیشه
عضو سایت
تعداد نوشته 25

تو گوگل خزعبلات زیاده . اگه بعد مدتی خوب نشدی برو دکتر.