صفحه اصلی انجمن ها تالار گفتگو کارگر برای نظافت خوب تمیز میکنه؟ پاسخ به: کارگر برای نظافت خوب تمیز میکنه؟

آشا
عضو سایت
تعداد نوشته 95

اولین بار ک تو شرکت خودم میخاستم ب زیردستم‌دستور بدم خیلی سختم بود ولی بعد از ی مدتی عادت کردم . کارگر بگیر کاراتو بهش بسپر وقتتم بذار برای کارهای مهمتر