صفحه اصلی انجمن ها تالار گفتگو کارگر برای نظافت خوب تمیز میکنه؟ پاسخ به: کارگر برای نظافت خوب تمیز میکنه؟

ملکه کورد
عضو سایت
تعداد نوشته 17

من ک چند ساله کارگر میگیرم از کمردرد هم راحت شدم ی پولی هم ب کارگر میرسه ک بی بضاعته .