صفحه اصلی انجمن ها تالار گفتگو کارگر برای نظافت خوب تمیز میکنه؟ پاسخ به: کارگر برای نظافت خوب تمیز میکنه؟

پاییز
عضو سایت
تعداد نوشته 56

من دستور دادن رو خیلی دوست دارم ولی پول کارگر ندارم😋😋