صفحه اصلی انجمن ها تالار گفتگو روزی چند بار با نامزدتون صحبت میکنین؟ پاسخ به: روزی چند بار با نامزدتون صحبت میکنین؟

آشا
عضو سایت
تعداد نوشته 95

من ک نانزد بودم روزی هفت بار هشت بار یا بیشتر😊