صفحه اصلی انجمن ها تالار گفتگو با شوهر بد دهن چجور کنار بیام پاسخ به: با شوهر بد دهن چجور کنار بیام

Mehr
عضو سایت
تعداد نوشته 16

این که خیلی بده باهاش صحبت کن بگو رفتارش اعصاب خردکنه اگ ادامه داد باهاش صحبت نکن.