صفحه اصلی انجمن ها تالار گفتگو من ک تو کار پسرا موندم پاسخ به: من ک تو کار پسرا موندم

راضیه
عضو سایت
تعداد نوشته 4

خصلت مردا تنوع طلبه و اگه کتترل نشه پایانی نداره. این نوع رفتار اصن معنی نداره و خودخواهانه است .