صفحه اصلی انجمن ها تالار گفتگو چند ماه بعد کورتاژ میشه اقدام کرد پاسخ به: چند ماه بعد کورتاژ میشه اقدام کرد

پرستو۱۲
عضو سایت
تعداد نوشته 26

فکر کنم حدود 6 ماه زمان لازمه تا رحم آماده بارداری بشه و روحیه فرد هم بازیابی بشه