صفحه اصلی انجمن ها تالار گفتگو منظور از بانک خون بند ناف خصوصی و عمومی چیه؟ پاسخ به: منظور از بانک خون بند ناف خصوصی و عمومی چیه؟

آشا
عضو سایت
تعداد نوشته 76

شنیدم جدیدا بجز بند ناف میتونین دندونای شیری کودک را هم نگهداری کنین.

موسسه رویانی که تو اصفهان هست انجام میده ولی مال تهرانو مطمئن نیستم.