انواع روش‌های تبلیغ در نی نی تالار

در سایت نی نی تالار تبلیغ به شکل‌های بنری، رپرتاژ آگهی و بک لینک وجود دارد. در جدول‌های زیر تعرفه هر یک از تبلیغات مشخص شده است.

تبلیغ بنری:

تبلیغ بنری در نی نی تالار

رپرتاژ آگهی:

رپرتاژ آگهی در نی نی تالار

بک لینک:

بک لینک در نی نی تالار

ثبت کسب و کار در تالار مشاغل:

شماره تماس:

0930-714-6929

تعدادی از برندهایی که به نی نی تالار اعتماد کرده‌اند: