صفحه اصلی انجمن ها تالار گفتگو مجبورم گردنبندم رو بفروشم پاسخ به: مجبورم گردنبندم رو بفروشم

دل نازک
عضو سایت
تعداد نوشته 17

ب نظر من شده وسایل خونه را بفروشی چیزی ک باهاش خاطره داری رو نفروش.